مقایسه پلن های  تریدرز کامبت

در اینجا میتوانید پلن های موجود را با هم مقایسه کنید

مرحله
مرحله ارزیابی
ماراتن
راستی آزمایی
ماراتن
دریافت سرمایه
ماراتن
مرحله ارزیابی
اکسپرس
راستی آزمایی
اکسپرس
دریافت سرمایه
اکسپرس
زمان دوره

30

60

حداقل تعداد روز های معاملاتی

4

4

ندارد

5

5

10

حداکثر ضرر مجاز کل (درصد)

10

10

10

12

12

12

حداکثر ضرر مجاز روزانه (درصد)

5

5

5

5

5

5

هدف سود دوره (درصد)

8

5

نامحدود

8

5

نامحدود

حداکثر ریسک معاملات باز (درصد)

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

2%

حداقل زمان هر معامله (ثانیه)

ندارد

ندارد

ندارد

61

61 

61 

معامله در زمان خبر
استفاده از ربات، اکسپرت شخصی
قابلیت نگه داشتن معاملات باز در پایان هفته
برگشت مبلغ خرید چالش با اولین برداشت

-

-

حداقل سود قابل برداشت

-

-

1%

-

-

5$

برداشت سود در حساب Real بعد از (روز)

ندارد

ندارد

0-5

14

حفظ سود روزانه (درصد)

2

2

2

تخفیف تلاش دوباره (درصد)

10

10

10

2024 © All rights reserved by TradersCombat.