برای معاملات گروهی کاربران باید از قبل به پشتیبانی و کارشناسان مجموعه Traders Combat اطلاع رسانی کنند تا تمهیدات لازم اتخاذ شود، توجه داشته باشید در صورت مشاهده تریدهای مشترک در حساب های متفاوت، نقض قانون تلقی شده و بنا به بررسی کارشناسان مجموعه، تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.