در مرحله دریافت سرمایه بروکر اکسی(axi) در نسخه متاتریدر4، بروکر اوآندا(oanda) در متاتریدر4 ، سوئیس کوت (SWISS QUOTE) درمتاتریدر 4 و 5، و بلک بول مارکتز (BlackBullMarkets) متاتریدر4، به شما ارائه خواهد شد.