مارتینگل و معاملات ضریب دار مجاز است، اما به دلیل متحمل شدن ریسک زیاد جهت از دست دادن حساب، انجام این گونه معاملات را به شما توصیه نمی کنیم.
هج کردن در یک حساب مجاز است اما انجام هج در زمان خبرهای مهم و سواستفاده از فقدان اسلیپیج در حرکات سریع ناشی از اخبار، تخلف محسوب می شود، مجموعه ما با استفاده از هوش مصنوعی این معاملات را رصد میکند، همچنین درصورتی که هج بین حساب های یک یا چند کاربر بصورت مشکوک معامله شود، این عمل مصداق نقض قوانین است و منجر به مسدود شدن حساب ها خواهد شد.