قبل از درخواست سرمایه سعی کردیم تمامی شرایط بروکرها را برای شما توضیح دهیم. اما با اینحال شما انتخاب خواهید کرد کدام بروکر را انتخاب میکنید. لذا قبل از درخواست سرمایه لطفاً تمامی جوانب بروکرها را بررسی و سپس اقدام به درخواست سرمایه کنید و این مجموعه هرگونه مسئولیتی در قبال هرنوع خطا و اشتباه بروکرها را از خود سلب میکند. در اینجا شما میتوانید نقد و بررسی بروکرها را مشاهده بفرمائید.