بله. شما میتوانید در مرحله ارزیابی پس از اتمام دوره تقویمی در صورت بازنشانی(ریست) و تمدید(اکستند) و یا زمان ورود به مرحله راستی آزمایی درخواست خود را از طریق تیکت به کارشناسان ما اطلاع دهید.