خیر، بروکری که به شما ارائه خواهد شد یکی از گزینه های موجود در مجموعه است. شما میتوانید در حساب کاربری خود اطلاعات و لیست بروکرهای درج شده را مشاهده، بررسی و انتخاب کنید.