تغییر رمز حساب معاملاتی در مراحل چالش مانعی ندارد اما تغییر سرمایه گذار یا اینوستور پسورد در تمام مراحل(چالش ها و دریافت سرمایه) به هیچ وجه پذیرفته نیست و درصورت مشاهده بر اساس نقض قوانین اکانت شما مسدود خواهد گردید. لازم به ذکر است تغییر پسوورد شما توسط ربات رصد و بلافاصله به بخش تخلفات ارسال خواهد شد.