چنانچه در دوره ی تقویمی مراحل ارزیابی و راستی آزمایی به حد سود مجاز نرسیدید و نقض قوانین حداقل روزهای معاملاتی، دراودان روزانه و دراودان کل را بر روی حساب اعمال نکرده باشید و حساب حداقل ۱ سنت در سود باشد 24 ساعت فرصت خواهید داشت به صورت رایگان حساب جدید خود را درخواست کنید. لازم به ذکر است این بازنشانی حساب بدون محدودیت تعداد برای شما در نظر گرفته شده است.