پس از کسب سود در مرحله دریافت سرمایه با اولین برداشت، وجه پرداختی شما به علاوه 80درصد از مبلغ سود معاملاتی به حساب شما واریز خواهد شد.
لازم به ذکر است اولین برداشت سود و ریفاند پس از انجام 10 روز معاملاتی خواهد بود.