بزودی بخش آموزش و پشتیبانی و وبینار های رایگان برای افراد معامله گر برگزار خواهد شد که متعاقباً خدمت شما اعلام میگردد.