خیر، هیچ گونه هزینه اضافی دیگری وجود ندارد.
لازم به ذکر است هزینه پرداختی شما بابت خرید پلن چالش هاست و درصورت نقض قوانین، مردود شدن و بازماندن به مرحله بعد، مبلغ پرداختی شما برگشت داده نخواهد شد لذا عودت وجه تنها درصورت انصراف قبل از انجام معامله و پیش از اتمام فرصت شروع یک هفته ای از زمان دریافت حساب و همچنین پس از پاس کردن هر دو مرحله چالش با برداشت اولین سود حاصل از معامله گری در مرحله دریافت سرمایه امکان‌پذیر خواهد بود.