مسابقات به صورت دوره ای برگزار خواهد شد. شما میتوانید برای اطلاع از شروع مسابقات در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید.