خرید پلن و انتخاب بروکر، بعبارتی عقد قرارداد بین شما و مجموعه traderscombat است. لذا امکان تغییر پلن و یا بروکر وجود ندارد.