حداقل زمان برای تکمیل مرحله ی ارزیابی، 5 روز معاملاتی و 30 روز تقویمی است. چنانچه در انتهای دوره حساب شما در سود باشد میتوانید از کابین شخصی خود درخواست بازنشانی(reset) و یا تمدید(extend) ثبت کنید.