حداقل سن قانونی کاربران برای تایید مدارک و تکمیل ثبت نام 18 سال می باشد.
توجه داشته باشید چنانچه مدارک هویتی شما با قوانین مجموعه مطابقت نداشته باشد، تایید مراحل ثبت نام انجام نخواهد شد.
لازم به ذکر است مدیریت حساب هر اکانت بایستی توسط خود شخص انجام گردد در غیر اینصورت منجر به نقض قوانین خواهد شد.