از ساعت صفر بروکر رقم بالانس مبنای محاسبه حدضرر روزانه است. در آن روز شما مجاز هستید حداکثر تا 5% از مبلغ بالانس، حساب خود را در معرض ریسک قرار دهید.
توجه داشته باشید اکوئیتی(مبلغ شناور) تا انتهای بسته شدن کندل روزانه نباید مقدار حدضرر روزانه را لمس کند در غیر اینصورت نقض قوانین صورت گرفته است.