بلافاصله پس از پاس شدن این مراحل، درخواست شما به صورت خودکار در صف بررسی قرار خواهد گرفت، توجه داشته باشید به محض رسیدن به تارگت مراحل فوق بایستی تمام معاملات حساب شما بسته باشند.