بلافاصله بعد از تکمیل خرید طرح مورد نظر جهت درخواست سرمایه، مراحل ساخت حساب برای شما به کارشناسان مجموعه ارجاع و نهایتا تا یک روز کاری، حساب معاملاتی شما ایجاد و ارسال خواهد شد.