درصورتی که تمام معاملات شما قبل از مسدود شدن بسته باشد، بلافاصله حساب معاملاتی جدید با اخرین بالانس ثبت شده برای شما ارسال می شود، در حالتی که معامله باز در سود داشته باشید آخرین اکوئیتی ثبت شده، در حساب جدید لحاظ خواهد شد و چنانچه مجموع معامله های باز شما در ضرر باشد جهت دلجویی از اتفاق پیش آمده، در حساب معاملاتی جدید ضرر شناور اعمال نمی شود و مبنای ایجاد حساب بر اساس آخرین بالانس خواهد بود.