تمام افراد فعال بازارهای مالی میتوانند در این مجموعه فعالیت داشته باشند. لازم به ذکر است فعالیت در هر نوع از بازارهای مالی دارای ریسک است و امکان ازدست رفتن سرمایه یا بخشی از آن وجود دارد، بنابراین بایستی افراد با دانش کافی و قبول ریسک شروع به فعالیت کنند. لذا، بهتر است با سرمایه مازاد خود در هر نوع بازار مالی فعالیت داشته باشید.

خوشبختانه در این مجموعه نسبت ضرر شما به نسبت مبلغی که بابت سود میتوانید دریافت کنید، بسیار ناچیز بوده و این باعث میشود که از ضرر کردن با مبالغ بالاتر جلوگیری کنید.