هر زمان که درخواست برداشت وجه داشتید ویا موعد تسویه حساب کامل دوره در مرحله دریافت سرمایه فرا رسید، میتوانید تمام معاملات خود را ببندید.
توجه داشته باشید تسویه حساب دوره به منزله ی مصرف شدن زمان یک حساب معاملاتی می باشد که پس از آن حساب جدید با اخرین تغییرات به شما ارائه خواهد شد.