حساب شما از طریق سیستم هوش مصنوعی نظارت می شود و جزئیات آن به منظور جلوگیری از هرگونه سواستفاده های احتمالی، پردازش و بلافاصله اطلاعات مورد نیاز به پنل آنالیز شما منتقل خواهد شد.