شما می توانید از زمان دریافت سرمایه هر 2هفته یکبار در روز شنبه درخواست برداشت سود خود را در منوی کابین شخصی ثبت کنید که زمان آن به طور معمول اواسط و اواخر هر ماه میلادی خواهد بود.
لازم به ذکر است امکان برداشت اولین سود پس از 10روز معاملاتی و بر اساس تقویم تسویه انجام خواهد شد.
با توجه به محدودیت زمانی در اکانت های مرحله دریافت سرمایه، زمان های درخواست برداشت سود در تقویم تسویه یک مرحله به شیوه اختیاری و یک مرتبه به صورت تسویه حساب کامل دوره خواهد بود که پس از ثیت درخواست تمامی وجوه حداکثر تا پایان روز یکشنبه(قبل از باز شدن بازار) به حساب کریپتویی شما واریز و حساب معاملاتی جدید به شما ارائه خواهد شد.
چنانچه در موعد تسویه حساب کامل دوره اکانت شما در ضرر و یا دارای معامله ی باز باشد، مقدار آخرین اکوئیتی در روز جمعه در حساب جدید لحاظ خواهد شد.

چنانچه تا موعد تسویه تمام قوانین دراودان، ریسک موقعیت های باز، روزهای معاملاتی و … رعایت شود، سود شما طبق تاریخ تقویمی پرداخت خواهد شد.

اگر حساب شما در زمان مردودی در سود باشد و نقض قوانینی مانند دراوداون روزانه یا ریسک‌ دو‌ درصد پوزیشنهای باز را نقض کرده باشید و‌حساب مردود باشد قرارداد همکاری نقض میشود و امکان برداشت سود برای حسابی که نقض قوانین کرده وجود ندارد.