شما می توانید از زمان دریافت سرمایه هر 2هفته یکبار در روز شنبه درخواست برداشت سود خود را در منوی کابین شخصی ثبت کنید که زمان آن به طور معمول اواسط و اواخر هر ماه میلادی خواهد بود.
لازم به ذکر است امکان برداشت اولین سود پس از 10روز معاملاتی و بر اساس تقویم تسویه انجام خواهد شد.
با توجه به محدودیت زمانی در اکانت های مرحله دریافت سرمایه، زمان های درخواست برداشت سود در تقویم تسویه یک مرحله به شیوه اختیاری و یک مرتبه به صورت تسویه حساب کامل دوره خواهد بود که پس از ثیت درخواست تمامی وجوه حداکثر تا پایان روز یکشنبه(قبل از باز شدن بازار) به حساب کریپتویی شما واریز و حساب معاملاتی جدید به شما ارائه خواهد شد.
چنانچه در موعد تسویه حساب کامل دوره اکانت شما در ضرر و یا دارای معامله ی باز باشد، مقدار آخرین اکوئیتی در روز جمعه در حساب جدید لحاظ خواهد شد.

چنانچه تا موعد تسویه تمام قوانین دراودان، ریسک موقعیت های باز، روزهای معاملاتی و … رعایت شود، سود شما طبق تاریخ تقویمی پرداخت خواهد شد.

اگر حساب شما در زمان مردودی در سود باشد و نقض قوانینی مانند دراوداون روزانه یا ریسک‌ دو‌ درصد پوزیشنهای باز را نقض کرده باشید و‌حساب مردود باشد قرارداد همکاری نقض میشود و امکان برداشت سود برای حسابی که نقض قوانین کرده وجود ندارد.

توجه داشته باشید در صورتی که معامله گر دو حساب ریل در مجموعه داشته باشد زمان برداشت سود اختلاف انها محاسبه و پرداخت میشود. مثلا زمانی که هر دو حساب در سود باشند سود هر دو حساب پرداخت میشود ولی در زمانیکه یک حساب در سود و یک حساب در ضرر باشد، مقدار سود در حساب سودده با حساب در ضرر تسویه و مابقی به تریدر پرداخت میشود.

مثلا اگر تریدری دو حساب 50 هزار دلاری داشته باشد که یکی در 3000 دلار سود و دیگری در 2000 دلار ضرر باشد ابتدا حساب در ضرر با انتقال 2000 دلار سود حساب در سود به بالانس اولیه میرسد و سپس مابقی 1000 دلار معادل 80 درصد آن به تریدر پرداخت میشود. دقیقا مانند حالتی که یک حساب در اختیار تریدر هست . عملا در یک سرمایه صد هزار دلاری با سود و ضرر هایی که در حساب رخ داده مانده سود به تریدر پرداخت میشود.