دریافت سود از بخش رفرال(معرفی) چگونه و در چه زمان هایی انجام می شود؟

دریافت سود از بخش رفرال(معرفی) چگونه و در چه زمان هایی انجام می شود؟

شما میتوانید از طریق معرفی به افراد در این مجموعه برای اولین خرید پلن توسط کد و یا لینک رفرال خود، 5درصد سود کسب کنید.
درخواست برداشت سود حاصل شده در روزهای شنبه امکان پذیر خواهد بود که ظرف یک روز کاری به حساب کریپتویی شما واریز خواهد شد.
لازم به ذکر است حداقل مبلغ دریافتی جهت فعال سازی درگاه برداشت توسط کاربر 5 دلار می باشد.