چه نوع درخواست هایی از طریق ارسال تیکت قابل پیگیری است؟

چه نوع درخواست هایی از طریق ارسال تیکت قابل پیگیری است؟

بررسی تمام مشکلات و درخواست های مربوط به حساب از طریق ارسال تیکت نیز امکان پذیر است.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی نیازهای شما خواهند بود.