بله. هیچ مانعی برای معامله بین چند حساب وجود ندارد و شما میتوانید در بین حساب های خود معامله و همچنین کپی ترید داشته باشید.
توجه فرمایید کپی معاملات و استفاده از یک سیگنال معاملاتی در بین کاربران و به صورت گروهی تنها با تایید کارشناس مجموعه امکان پذیر خواهد بود، همچنین مدیریت حساب بایستی تنها توسط شخصی که پلن را تهیه کرده است انجام شود در غیر اینصورت منجر به نقض قوانین خواهد شد.

هج کردن یا باز کردن پوزیشن هم حجم یا حجم های نزدیک و همزمان معکوس در حسابهای مختلف برای پاس کردن چالشها به منزله سو استفاده از مجموعه TradersCombat تلقی شده و هر دو حساب مردود میشود.

سیستم هوش مصنوعی بررسی حسابها امکان شناسایی این نوع عملکرد را دارد و مردودی حسابها هم با ارائه مدرک از طرف مجموعه انجام میشود