در ابتدا باید فرم ثبت نام را پر کنید و سپس برای تکمیل فرایند ثبت نام مدارک شناسایی خود را در بخش احراز هویت بارگزاری نمایید. کارشناسان واحد پشتیبانی پس از بررسی مدارک هویتی، حساب کاربری شما را تائید خواهند کرد. پس از آن میتوانید پلن مورد نظر را انتخاب و اقدام به خرید نمایید تا پروسه ی دریافت حساب انجام گردد.