نمادهایی که در واچ لیست متاتریدر بروکر وجود دارند( به غیر از سهام در متاتریدر5 بروکر اوآندا) را میتوانید معامله کنید.
لازم به ذکر است در برخی نمادها مانند سهام بروکر اوآندا در متاتربدر5، انجام معامله به دلیل اختلاف قیمتی و زمانی در حساب دمو و ریل ممنوع است. همچنین استفاده از روش آربیتراژ در تمامی نمادها تخلف محسوب می شود و منجر به نقض قوانین خواهد شد.