نمادهایی که در واچ لیست متاتریدر بروکر وجود دارند را میتوانید معامله کنید.
استفاده از روش آربیتراژ در تمامی نمادها تخلف محسوب می شود و منجر به نقض قوانین خواهد شد.